TÜRKİYE'DE İLK!
DEDEKTÖR DENEYİM MERKEZİ
Bize Ulaşın:
0216 310 95 77

Satış Sözleşmesi

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

SATICI :  

 

 

ALICI:

Adı-Soyadı varsa Ticaret Unvanı : ………………………………

Adresi :  ………………………………………………………………………

TC Kimlik : ……………….……Telefonu : ……………………

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın ALICI’ya satışını yaptığı, sözleşme madde 8’de nitelikleri belirtilen ürünlerin satışı, alıcının eğitimi ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

ALICI, satışa konu malların/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatları, ödeme şekli, teslimat koşulları, söz konusu mallar/hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri teyit ettiğini ve sonrasında mallar/hizmetleri satın aldığını işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

Satıcı tarafından Alıcıya verilen ön bilgilendirme ve eğitim Satıcının satış faturası işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME

3.1 -SATICI tarafından daha önce imzalanmış bulunan bu iki nüsha sözleşme ALICI tarafından ….../…../……….. tarihinde imzalanarak kabul edilmiş ve bir nüshası ALICI’ya teslim edilmiştir.

3.2 – Sözleşme kargo teslim ürünlerde Paket üstünde yer alıp, Paketin teslim alınması ve açılması durumunda sözleşmenin okunduğu, anladığı ve imzaladığı kabul edilmiştir.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1 – ALICI, Madde 2’ de belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, cihazın kullanımına ilişkin gerekli ve yeterli bilgi ve eğitimi aldığını kabul eder.

4.2 – SATICI, sözleşme konusu ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.3 – Sözleşme konusu ürünlerin teslimatı için işbu sözleşmenin ALICI tarafından imzalanması ve bedelinin  önceden anlaşılmış ödeme şekli ile ödemiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarından iptal edilir ise, SATICI ürünlerin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.4 – ALICI, sözleşme konusu mallar/hizmetleri teslim almadan önce kontrol ederek, ezik, kırık vb. hasarlı ve ayıplı mallar/hizmetleri kabul etmemekle yükümlüdür.

ALICI tarafından teslim alınan mallar/hizmetlerin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.

4.5 – Sözleşmeye konu mallar/hizmetlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, ve tüm vergiler dahil satış bedeli sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan SATICI’nın faturasında belirttiği gibidir.

4.6 – Peşin/Havale ödemeli yapılan siparişlerin ödeme bekleme süresi 24 saat geçerli olup, bu süre içinde ödeme yapılmadığı takdirde SATICI siparişi kabul etmeme hakkını saklı tutar.

MADDE 5 – GARANTİ VE ONARIM

5.1 – UğurGold Bilişim Teknoloji San. ve Tic. A.Ş. firması tarafından satılan aşağıda seri numarası ve niteliği belirtilen cihazın garantisi fatura tarihinden itibaren 2 yıldır.  

5.2 – Garanti kullanılan yazılım ve teknoloji nedeni ile ancak üretici firma tarafından uygulanabilmekte ve bu durum alıcı tarafından peşinen kabul edilmektedir. Üründeki arıza ve çıkabilecek sorunlardan garanti kapsamında satıcı firma sorumludur.

5.3 – Satılan ürünün alıcı ve yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından açılması, kurcalanması, garanti etiketinin yırtılması halinde garanti geçersiz hale gelir.

5.4 – Satılan ürünün fatura tarihinden itibaren kullanımından doğacak her türlü yasal yükümlülükler alıcıya aittir. Ruhsat alınması gereken durumlarda, ruhsat alınmadan kullanımdan dolayı alıcı sorumludur.

5.5 – İkinci el olarak satılan ürünlerin her türlü bakım ve onarımı satıcı firma tarafından yapılmış olup, alıcıya test edilerek ve eğitimi verilerek, üründe her hangi bir sorun ve arıza olmadığı taraflarca onaylanarak alıcıya teslim edilir. Bu ürünlerde garanti kapsamında olup, garanti süresi 1 yıldır ve kapsamı içerisinde oluşacak arıza ve sorunlardan satıcı sorumludur.

Cayma hakkının kullanılmadığı durumlarda, arızalanan cihazın tamiri satıcı tarafından yerine getirilir. Alıcının arızalanan ürünün yenisi ile değiştirilmesi talebinin kabul edip etmemekte satıcı serbesttir. 4077 sayılı yaka hükümleri saklıdır.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI  

Ürün, Niteliği ve kullanım alanı itibariyle iade edilemeyecek ürünler kapmasında olup, kopyalanabilir yazılım ve programlar ile bu tür yazılım ve program kullanan cihazlar ve ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

İkinci el ürünlerde, ürünün niteliği ve kullanılan yazılımlar gereği cayma hakkı kullanılamaz.

Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.

MADDE 7 – YETKİLİ MAHKEME  

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise SATICI’nın kanuni yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

MADDE 8 - SATIŞA KONU OLAN ÜRÜNÜN MARKA/MODEL, NİTELİĞİ VE ÜRÜN KAPSAMI

Ürünün Modeli:  …….. Seri No : ……….….Ürünün Niteliği: ………………………

Ödeme Şekli: ……………….

 

SATICI:  

UğurGold Bilişim Teknoloji San. ve Tic. A.Ş.

 

-ALICI işbu sözleşmeyi okuyup koşullarını kabul etmiştir.

 

ALICI:TARİH: ….../……../………….