TÜRKİYE'DE İLK!
DEDEKTÖR DENEYİM MERKEZİ
Bize Ulaşın:
0216 310 95 77

Çeşmede Define Olur mu

Çeşme de Define Olur mu?

Çeşme, su gözesi, su kaynaklarında para olur mu? Define gizlenir mi? diye soruluyor. Bu topraklarda bizden önce yaşamış olan ve bizle birlikte yaşayan medeniyetler suyun olduğu yerlere kurmuş şehirlerini. Çünkü su olmazsa hayat olmuyor. Yeraltında veya yer üstünde olan sular değişik amaçlı kullanılmış. Ekilmiş, biçilmiş, tarla, bağ bahçe sulanmış, insanlar günlük ihtiyaçlarını karşılamışlar ve kendi evlerine suları bir şekilde taşımışlar ki Roma bu konuda gerçekten ustaca mimariler oluşturmuş. Suyu kilometrelerce öteye taşıyan Roma'nın su kanalları var biliyorsunuz. İstanbul'da da bunlardan var, Türkiye'nin bir çok yerinde var. Metrelerce, kilometrelerce kayalar delinmiş, oyulmuş, yarılmış. Yeraltından kilometrelerce derinlikten künk veya devasa tüneller ile sular taşınmış ve bugün hala daha bu suların kullanıldığı bölgeler var.

Çeşme de Define Olur mu?

Çeşmeler özellikle azınlıkların paralarını saklamak için kullandıkları işaretlerden bir tanesi. Çeşme, tahrip edilmeyen, yıkılmayacak, onlar gitse bile geride kalacak, ayakta kalmaya devam edecek şeylerden bir tanesi. Neden? Çünkü onlar gitse bile onlardan sonra bu topraklara, onların arazilerine, evlerine gelip yerleşecek insanlar çeşmeleri kullanacaklar çünkü onlarında suya ihtiyacı var. O yüzden bu adamlar bu paraları giderken çeşmelere de koydular. Çeşmelerin yakınlarına, etraflarına, içlerine de koydular. Neden? Çünkü bunlar geri gelip bunları almak niyetindeydiler ve o yüzden bu tür yerlere de sakladılar. Tabi bir çoğu geri gelemedi. Gelemediklerinden dolayı da bu çeşmeler zamanla ya kurudu, ya artık kullanılmaz hale geldi, ya da bir şekilde yerleri değiştirilme ihtiyacı doğdu. Bazı paralarda işte bu esnada çıktı zaten. Bazı çeşmeler ya bulunduğu yerden daha farklı bir yere taşınmak için yıkıldı o esnada paralar ortaya çıktı yada bazı çeşmeler yine bilerek bu paranın nerede olduğunu bilenler tarafından gelindi ve çeşmenin bazı yerlerinden paralar alındı.

Çeşmede define nerede olur?

Çeşmenin önünde bir yalak var. Suyun aktığı yer. Su, borudan buradaki yalağa akar ve bu yalakta biriken suyu hayvanlar içiyor biliyorsunuz. Yalağın altında olabiliyor.

Çeşmenin üzerinde burada para olduğunu gösteren farklı işaretler olabilir. Küçük bir delik veya murç çakılmış olabilir, hayvan figürü, küçük bir kare, küçük bir üçgen olabilir. Bunları gördüğünüz zaman o taşın arkasında para olabilir demektir.

Çeşmenin arkası bir duvardır. Ön tarafında çeşme var. Duvarın orta kısmı aşağı doğru 1metre açıldığında buradan bir para çıkma ihtimali var.

Çeşmenin aşağı yukarı 10metre, 10 adım arkasında bir birine yakın 3 tane taş olabilir. Taşlar yan yana da dizilebilir. U şeklinde de olabilir. Eğer böyle bir yapı ile karşılaştıysanız taşların ortasında bir para gömülü olabilir.

Çeşmenin arka tarafında küçük bir çakıl, taş, toprak yığmaya rastlarsanız. Bu yığmanın altında da çeşmeye ait bir para olabilir.

Çeşmenin içinde, arkasında, yalağının altında para yok. Çeşme işaret olarak kullanılmış olabilir. Çeşmenin önünde, arkasında, sağında, solunda meyvesi yenen bir ağaç arayın. Çeşme çoğunlukla bir patika yolun üzerindedir. Bir yol gelir çeşmenin önünden geçer gider. Bu patika yolu çeşmeden aşağıya doğru takip edin iki yerde dirsek yapar bu patika yol. İki dirseğin bulunduğu yerden birinde örgü bir duvar olacak. Çoğunlukla patika yolun tepeden aşağıya gelen kısmını sanki tutarcasına yapılmış bir duvardır. Yani istinat duvarı gibi duruyordur. Toprağın içine gömülüde olabilir dikkat edin ama köşe olan, dirsek yapan yerdedir bu duvar. Bu duvarı buldunuz işte o duvarın üstünde bir para olabilir.

Çeşmeye yakın bir yerde 500, 1000metre bir türbe, ziyaret var mı kontrol edin. Eğer varsa çeşme ile türbe arasında bir para gömülmüş olabilir. Çeşmenin 100 metre yakınında  bir mezar var kime ait olduğu bilinmiyor, türbe de denebilir ona farketmez. İnsanlar geliyor burada kurban kesiyor, dua ediyor, yemek veriyor böyle bir mezardan bahsediliyor. Çeşme ile arasaı 100 metre veya daha yakın, uzak olabilir. Mesafe 100 metreden daha yakın hale geldiyse 50, 70metre gibi mezar ile çeşme arasında tam orta noktada bir para gömülü olabilir.

Bunlar ihtimaller. Bugüne kadar çıkmış olan ihtimaller. Bunların bir tanesi veya birden fazlası sizin bulduğunuz çeşmeye uygun olabilir. Çeşmelerde hep aynı şekilde aynı yere gömülme yok. Çeşmelerde meyve ağaçları, içi, yalak altı, arka tarafı, çeşmeye giden yol üzeri bunların her biri farklı farklı gömüler. Bulduğunuz çeşmeye hangisi uyuyor buna bakacaksınız.

Su kaynakları, yerden çıkan bir su kaynağına havuz oluşturulmuş. İnsanlar, hayvanlar ordan su içsin diye. Yerden bir su kaynıyor varsayalım. Su kaynağının sağ ve sol tarafına bir taş konur ve onların üzerine dizlerinizi koyduğunuz zaman kaynayan suyun üzerine doğru eğilirsiniz. Bir de ellerinizle tutup suyun kaynağına eğilip suyu içebilmeniz için iki tane daha taş olur. Bu taşların altında da para olma ihtimali var.

Su gözeleri, bunlar çoğunlukla basit yapılmış. Çokta duvar örülüp taş, taş üzerine konmuş yapılar değil de suyun kaynadığı yere bir ağaç ile oluk yapılmış oradan insanlar içsin diye. Su gözelerinin içlerinde de para olabilir. Su gözelerini yaparken bir yerden suyu taşıyorlar. Muhtemelen pöhrek dediğimiz künkler yani pişmiş topraktan yapılmış künkler ile su buraya taşınıyor. Bir çukur açılıyor suyun gözesi burası. Suyun açılan çukurunun altına parayı koyuyorlar üzerinde su var. Siz bu sudan gelip içebiliyorsunuz ve suyu da tahrip etmiyorsunuz çünkü çoğunlukla suyun olduğu yer tahrip edilmez. İhtiyaçtır, sürekli kullanılacağı için hazır adam yapmış suyu buraya da taşımış bunu yıkıp yeniden yapması zaten sıkıntı. Hiç kimse bugüne kadar bu tür gözeleri tahrip etmedi ama bazıları burada para olduğunu bildiği için ki bunun işaretleri var gelip su gözesinin içinden parayı alabiliyor.

Çeşmelerde ve su gözelerindeki parayı, metali Uğur Elektronik tarafından üretilen dedektörler tespit edebilir. Hatta Trakya'da bir müşterimiz Gold Finder ile 140cm gibi derinlikten üstünde su olan gözenin altındaki parayı bulduğunu ifade etmişti.
Not: Ruhsatlı kazı ile yanlış anlamayın.

Su gözeleri, çeşmeler buralarda gömülü paralar olabilir. Adamlar gitmeden önce bu tür yerlere paraları saklamış olabilir. Neden, çünkü Türkler dahi biz bile gelsek orayı tahrip etmeyeceğiz, kendileri yapmış kullanmış bizlere bırakmışlar, oraya paralarını bırakmışlar ve bizde yıllarca bunları kullanmışız orada bir para olduğu hiç aklımıza gelmemiş. Ne zaman? Uğur Kulaç çıkıp söyleyene kadar veya onlardan biri gelip burayı arayana kadar hiç kimse orada bir para olduğundan şüphelenmemiş. Belki de Türkiye'nin bir çok yerinde su gözelerinde, çeşmelerde hala bu paralar duruyor olabilir. Lütfen bu tür yapıları tahrip etmeyin, kırmayın bunları ruhsatlı kazı ile yapın. Bunlar geçer akçedir haberiniz olsun